آمار هفته نوشت های یک روانپزشک

هفته نوشت های یک روانپزشک

روانپزشکی ایران نگر

خود دشمنان تمام عیار خویشتنیم؛ برای ویرانی مان نیازی به دشمن بی گانه نیست !


ما ایرانیان نیاز به هیچ گونه دشمن بیرونی و بی گانه نداریم ! برای ویرانی مان، خود دشمنان تمام عیار خویشتنیم !!

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 12:43  توسط دکتر بهنام اوحدی ایران بد  | 

پروردگارا بار دیگر به تو پناه می برم !

و آن هنگام که از طریق حذف کردن جملات و عبارات از پیش و پس گفته های من در کارگاه های آموزشی تخصصی سکسولوژی و سکس تراپی ام و سنتز یک سی دی جعلی و ساختگی مسخره و کودنانه بیست دقیقه ای و ارائه آن به دادگاه - با وجود اعمال نفوذهای اینچنانی و آنچنانی جناب آقای دکتر افروز - نتوانستند در فضای حقیقی تیشه به ریشه من بزنند، اکنون همان گروه از روانشناسان و مشاوران رو به تخطئه و تخریب من در فضای مجازی آورده اند. پروردگارا بار دیگر به تو پناه می برم از این جماعتی که نام تو بر گفتار و شیوه شیطان در کردار دارند !

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 12:36  توسط دکتر بهنام اوحدی ایران بد  | 

حسادت، بخل، کینه و دیگر هیچ !

بسیاری از روان شناسان، مشاوران و مددکاران به روان پزشکان حسادت و کینه توزی می کنند؛ بسیاری از ماماها به متخصصان زنان و زایمان حسادت و کینه توزی می کنند؛ بسیاری از بینایی سنجان به جراحان متخصص چشم حسادت و کینه توزی می کنند؛ بسیاری از شنوایی سنجان به جراحان متخصص گوش، حلق و بینی حسادت و کینه توزی می کنند؛ بسیاری از دندان سازان به دندان پزشکان حسادت و کینه توزی می کنند؛ بسیاری از پزشکان عمومی به پزشکان متخصص حسادت و کینه توزی می کنند؛ و بسیاری از پزشکان متخصص به دیگر پزشکان متخصص حسادت و کینه توزی می کنند ! بارالها، چه " جماع به جماعتی " برپاست !!

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 12:32  توسط دکتر بهنام اوحدی ایران بد  | 

نخست ریشخندت می کنند، سپس ریشه ات می زنند !

وقتی کارت نگرفته، " شبه همکاران " ریشخندت می کنند؛ وقتی کارت می گیرد، " شبه همکاران " ریشه ات می زنند ! و آدمی می ماند که درین مرز پر گزند، چه گونه زیستن و پیشه جستن طراحی و اجرا کند !!

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 12:28  توسط دکتر بهنام اوحدی ایران بد  | 

تا کار گروهی را نیاموزیم، این مرز پر گزند، شکوفا و آباد نخواهد شد !

به گمانم " نبرد نارسی سیزم " روانپزشکان با روانشناسان و مشاوران دستکم تا یکصد سال دیگر در این مرز پر گزند ادامه داشته باشد ! خوشحالم که بیش از پانصد روانشناس و مشاور را آموزش داده ام و هم اکنون با هفت نفر از همان شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی تخصصی در مطبم همکاری نزدیک و صمیمانه دارم و روان درمانی و رفتاردرمانی را با اعتماد و اطمینان به آن ها واگذار ساخته ام... تا کار گروهی را نیاموزیم، این مرز پر گزند، شکوفا و آباد نخواهد شد...

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 12:24  توسط دکتر بهنام اوحدی ایران بد  | 

بخل، حسادت و کینه شغل دوم همه ی مردم این مملکته !

دیالوگ عزت الله خان انتظامی خطاب به رضا کیانیان در فیلم خانه ای روی آب: 
بخل،حسادت و کینه شغل دوم همه ی مردم این مملکته !

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 12:21  توسط دکتر بهنام اوحدی ایران بد  | 

کار روانپزشک و روانشناس، ارزیابی ست نه قضاوت !

از بس در چند دهه اخیر برای مان از " فاسد " و " صالح " گفته و بین شان مرز کشیده اند، حتا بسیاری از روانپزشکان و روانشناسان هم پیش از " ارزیابی " هنجار و نابهنجار، ناخواسته و خودکار، به « قضاوت » می پردازند تا فاسد را از صالح تشخیص دهند !! در حالی که کار روانپزشک و روانشناس، همانا " ارزیابی " ست و بس...

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 12:16  توسط دکتر بهنام اوحدی ایران بد  | 

مطالب قدیمی‌تر